Over ons

Door de mogelijkheidte bieden voor zowel kleine als grote merken om de volledige productie uithanden te nemen, richt De Delicatessenfabriek zich op een groot gedeelte van demarkt.Wij richtingons niet alleen op vernieuwing en doorontwikkelingen van bestaande producten,maar kunnen ook een partner zijn voor specifieke onderdelen van het productieproces.

Omdat wij zowel kleinschalig als in bulk kunnen produceren en datelke proces streng gemonitord wordt op het gebied van smaak, kwaliteit envoedselveiligheid, zijn wij een flexibele partner in de markt.